Tibia-Fibula Kırıkları (Baldır Kırıkları)

Tibula Fibula Kırığı

Tibia ve fibula kemikleri, diz ile ayak bileği arasındaki kemiklerdir. Tibianın, özellikle baldırın ön kısmında kaslar yoktur ve yumuşak doku örtüsü çok incedir. Tibia kemiği, baldırın ön kısmında hemen cilt altında elle de hissedilebilir. Bu nedenle, baldır bölgesine direkt gelen travmalarda, sıklıkla yumuşak doku yaralanması ve açık kırıklar görülür. Tek başına tibia kırığı nadir görülür, sıklıkla tibia ve fibula birlikte kırılır. Yaralanmanın oluşuna göre, iki kemikteki kırık aynı seviyede olabileceği gibi, farklı seviyelerde de görülebilir.

Nedeni

Tibia-fibula kırıkları, spor yaralanmaları, trafik kazası, yüksekten düşme, ateşli silah yaralanmaları gibi yüksek enerjili travmalarla olur. Açık kırık, kırık uçlarının dış ortamla temas olduğu kırıklara denir. Açık kırıklarda, acil cerrahi tedavi gerekir.

Fizik Muayene ve Tanı

Tibia-fibula kırıklarında, bacakta şekil bozukluğu, bacakta anormal hareket, çok şiddetli ağrı, bacakta kısalık, üzerine basamama gibi bulgular ile tanı, çoklukla fizik muayene ile koyulur. Kırığın; parçalı olup olmadığı, kemik kaybının olup olmadığı, kırığın yerini saptamak amacı ile radyolojik inceleme yapılır.

Tibia kırıkları lokalizasyonlarına göre;

  • Proksimal tibia (Tibia plato) kırıkları,
  • Tibia cisim kırıkları
  • Distal tibia (tibia plafond) kırıkları, olarak sınıflandırılır. Tibia plato ve tibia plafond kırıkları, eklemide içeren kırıklar olduğu için, kırık uçları arasında ayrışma ve kırığın eklem içi kısımlarında basamaklaşma olup olmadığını değerlendirmek için bilgisayarlı tomografi tetkiki yapılır.

Tedavi

Tibia stres kırıkları, Tibianın tek başına kırıkları, ayrışma, kayma göstermeyen kapalı transvers tibia-fibula kırıkları, alçı ile tedavi edilebilirler.

Açık kırıklarda, geniş yumuşak doku defektleri olan tibia-fibula kırıkları, kemik kaybı olan kırıklar, kompleks tibia kırıkları, eksternal fiksasyon yöntemi ile tedavi edilirler.

Tibia plato ve tibia plafond kırıkları sıklıkla, açık olarak kırık uçları uç uca getirilir, plak ve vidalarla tespit edilir.

Tibia cisim kırıkları da, İntramedüller çivi ve plak vida ile tespit edilirler.

Tibia-fibula kırıklarında, ortalama kaynama süresi 4-6 aydır. Bu süre, 1 yıla kadar uzayabilir.