Snapping (Atlayan) Kalça

Snapping Kalça

Yürürken, sandalyeden kalkarken veya yüzerken, kalça yan tarafında bir atlama, takılma tarzında bir histir. Bazen, bu atlama sesi duyulabilir. Sıklıkla genç sporcular, jimnastikçiler ve dansçılarda görülür.

Sebepler

Çıkıntılı bir kemik üzerinden, zarsal bir yapının atlayarak yer değiştirmesi sonucu olur. Kalçada, trokanter major denilen kemik üzerinden, iliotibial bant denilen yapının atlaması ile sık görülür.

Kalça düz ve ayakta iken, iliotibial bant trokhanterin arkasında, kalça öne doğru büküldüğünde, bant öne sürtünerek geçer. Kalçanın öne doğru bu bükülme anında, bu zarsal oluşum kemik çıkıntı üzerinden geçerek atlar. Bu durum zamanla, kalça bölgesinde ödem ve trokanterik bursit’e yol açabilir.

Genellikle ağrısızdır. Bazen de, sesten rahatsızlık duyabilirler.

Tedavi

  • Eğer snapping ağrılı değilse, tedaviye gerek yoktur.
  • Eğer ağrı var ve sizi rahatsız ediyorsa, aktivite azaltma ve buz uygulama,
  • Ağrı kesici ve ödem giderici ilaç kullanımı,
  • Rahatsızlık veren aktivite ve sporlar azaltılır. 

Konservatif tedaviden fayda görmez ise:

  • Gerdirme egzersizleri verilebilir.
  • Eğer bursit gelişmişse, lokal steroid enjeksiyon tedavisi yapılabilir.
  • Her şeye rağmen problem devam ederse, gevşetme ameliyatı planlanır.