Hamstring Kas Gerilmesi

Hamstring Kas Gerilmesi

Hamstring grubu kaslar, yukarıdaki resimde elle tutulan bölge kaslarıdır. Uyluğun arkasındaki kaslardır. Hamstring kasların incinmesi veya yırtılması basit travmalarla olabileceği gibi, spor yaparken de olabilir. Özellikle sıçramanın fazlaca yapıldığı basketbol, voleybol ve futbol gibi sporlarda sık görülür. Tedavide hemen hepsi, cerrahi dışı basit tedaviler ile iyileşir.

Bu kasların fonksiyonu, uyluğun kalça ekleminden arkaya doğru bükülmesi ve diz ekleminin bükülme hareketini yapmaktır. Bu hareketler yapılırken, ani gerilmelerle kasta yırtılmalar veya incinmeler olabilir. Yırtık ciddiyetine göre: Hafif olgular, basit incinmeler olup, iyileşme hızlıdır. Ciddi olgularda, tam kat yırtık olabilir ve iyileşme süreci daha uzundur. 1,5 aya kadar uzayabilir.

Sebepler

Kasın ani ve şiddetli Kasılması

Spor yaparken, ısınmadan aşırı yüklenmeler ve kasın aşırı kullanımı sırasında olur. İncinme anında şiddetli bir ağrı ve sanki yırtılan bölgeye dışarıdan bir çarpma oluyor gibi hissedilir. Aslında travma dışarıdan gelen bir neden ile değil, kasın ani ve şiddetli kasılması ile olur.  Bu durum, kasın ani olarak kapasitesinin üzerine zorlandığında meydana gelir.

Risk Faktörleri

Düzenli spor yapmayanlarda ve acemi sporcularda sık görülür. Spora başlarken, ısınmadan ani yapılan hareketler en sık görülen sebeplerdendir.

Aşırı yorgunluk sonrası, zorlayıcı aktivitelere devam edilmesi durumlarında, kasın kapasitesi aşılır ve yaralanmalar görülür.

Klinik Bulgular

Uyluk arka kısmında ağrı meydana gelir. Yaralanmadan hemen sonra şişlik, morarma, haftalarca süren ağrı olur,

Fizik Muayene

Uyluk arkasında dokunmakla hassasiyet olur. Morarma ve şişlik görülür. Kasın kasılması çok ağrılıdır ve diz eklemini hareket ettirmede zorluk vardır.

Röntgen, kemik yapılar hakkında bilgi verir.

MR, yumuşak doku yaralanmasını daha detaylı gösteren faydalı bir yöntemdir.

Tedavi

Tedavi, yaralanmanın ciddiyetine göre değişir. Tedavi genelde cerrahi olmayan yöntem ile yapılır.

Cerrahi Dışı Tedavi

Tedavideki pensibimiz, kası istirahate almaktır. Bunun için dinlenme ve yatak istirahati yapılır. Hastalar, bazı durumlarda 10-15 gün kadar iş gücü kaybına uğrarlar.

Buz uygulama, bu tip travmalarda altın standarttır. Önerilen şekilde buz uygulama yapılmalıdır. Ağrıyı ve ödemi süratle geçirir.

Uyluk bandajı, yürümeyi kolaylaştırabilir.

Bacağı yüksetmek, ödemin azalmasına faydalı olacaktır.

Ağrı ve ödemin tedavisinde ağrı kesici, ödem giderici ilaçlar kullanılır.

Fizik Tedavi; Tedavinin 3. haftasından sonra, eski kas gücünü kazanmak, kalça ve diz hareketlerini arttırmak için, fizik tedavi yöntemlerine baş vurulur.

Hastaların tamamı genellikle sorunsuz iyileşir.