Erişkin Ön Kol Kırıkları

Erişkinlerde Ön Kol Kırıkları

Ön kol kemikleri, Radius ve Ulna olmak üzere iki kemikten oluşur. Erişkin ön kol kırıklarında, genellikle bu iki kemik birden kırılır.

Ön kol kemikleri, el bileği eklemi yakınlarında, orta hatta veya dirseğe yakın bölgelerden kırılır.

Anatomi

Ön kolun en önemli fonksiyonu, kendi etrafında dönme hareketiyle avuç içini, aşağı ve yukarı bakma pozisyonlarını vermektir.

Ulna, sabit kalırken radius, onun etrafında döner. Ön kol kırıkları ön kola dönme, el bilek ve dirsek hareket kabiliyetlerini olumsuz etkileyebilir.

Ön kol kemikleri Radius ve Ulna
Ön kol kemikleri çeşitli şekillerde kırılabilir. Kırık hafif bir çatlaktan parçalı kırıklara kadar değişebilir. Bazı vakalarda, kırık uçları ciltten çıkabilir. Bunlar, açık kırık olarak adlandırılır ki, tedavisi acildir. Enfeksiyon nedeniyle, acil tıbbi müdahale gerektirirler. Ön kol kırıkları, genellikle çift kemik kırığı olup, tek kemik kırıkları durumu doğrudan darbe sonucu kişi kendini korurken, daha çok ulna kemiğinde olur.

Ön kol çift kemik kırığı

Nedenleri

 • Sıklıkla darbe
 • Yüksekten kol üzerine düşme
 • Motorlu taşıt kazaları

Bulgular ve Şikayetler

 • Şişlik
 • Ön kolda şekil bozukluğu, eğilme olur. Ön kol, diğer kola göre kısa görünür.
 • Morarma
 • El bilek ve dirsek hareketlerinde, ileri derecede kısıtlılık ve hareket ile artan ağrı
 • Parmaklarda uyuşma veya güçsüzlük

Fizik Muayene

 • Açık bir kırık veya eşlik eden cilt yaraları
 • Sadece hissetme seklinde kırık hattı yoklanır
 • Kan akımı açısından nabızlara bakılır
 • Sinir yaralanması açısından el bilek ve parmak hareket ve duyu muayenesi
 • Röntgen, kırığı tanımlamak için en önemli görüntüleme yöntemidir.

Tedavi

Kırık tedavisinde temel amaç, kırığı uygun pozisyonda sabitleyip, kırık kaynayıncaya kadar hareketsiz bırakmaktır. Kırık uygun pozisyonda değilse, el bilek ve dirsek hareketlerinde kısıtlılık, ağrı ve şekil bozukluğu yaparak fonksiyon kaybına yol açabilir.

Erişkin ön kol kırıklarını başarılı bir şekilde düzeltmek için, genellikle ameliyat gerekir.

Eğer önkol kırığı tedavisi için ameliyat planlanmışsa, ameliyat saatine kadar geçici olarak kol atel (alçıya ) alınmalıdır. Çünkü kırığı, alçı ile tespit ederek hareketsiz hale getirmek gerekir. Aksi halde, kırık uçlarının yanından geçen damar ve sinirler zarar görebilir.

Ağrı kesici ve buz tedavisi uygulanır.

Cerrahi Dışı Tedavi

Eğer, tek kemik kırık veya ayrışmamış kırıkları varsa alçı ile tedavi edilebilir. Kırık kayma riskine karşı ve kırık iyileşmesini takip etmek için, ilk 3 hafta, haftalık film kontrolü yapılır. Bu kontrollerde, el dolaşımını kontrol etmek de çok önemlidir. Eğer takiplerde kırık hattında kayma olursa, ameliyat gerekli olabilir.

Cerrahi Tedavi

Her iki kemik ayrışmış olarak kırılmış ve açık kırık varsa, cerrahi tedavi gerekir.

Cerrahi tedavide genellikle, plak ve vidalar kullanılır.

Ön kol ameliyatı plak ve vidalar

Eğer hastada, ciddi cilt yaraları varsa enfeksiyon riski vardır ve açık ameliyat uygulanmaz. Dışarıdan, tespit eden fixatörler kullanılır.

Eksternal Fiksatör

Komplikasyonlar

 • Kırık oluşurken keskin uçları ile damar ve sinir yaralanması
 • Kompartman Sendromu: Aşırı kanama sonrası, cilt gerilir ve kolun dolaşımı bozularak, acil müdahale durumu oluşturan, korkulan bir komplikasyondur.
 • Açık kırıklarda enfeksiyon riski mevcuttur.

Tam olarak iyileşme genellikle 3 ile 6 dır.

Ameliyat sonrası dikişler alındıktan sonra, fizyoterapist ile birlikte eklem hareket açıklığı ve kas kuvvetlendirici egzersizleri verilir. Eklem sertliğini engellemek için, rehabilitasyon önemlidir.

Kırıkta tam kaynama olduktan sonra, sportif faaliyetlere başlanabilir.

Ameliyat sonrası plak ve vidalar, genellikle hastada bırakılır ve çıkarılması gerekli değildir. Fakat çıkarılması istenirse, bu da ilk ameliyattan 1-2 yıl sonra planlanır.