Diz Yan Bağ Yaralanmaları

Diz Yan Bağ Yaralanmaları

Diz eklemi, travmaya en yakın eklemimizdir. Çünkü, basit bir düşmede bile ilk önce dizimizi yere çarparız. Diz eklemi çevresi yumuşak dokular, düşme ve  spor yaparken yaralanabilir.

Anatomi

 • Diz eklemini oluşturan kemikler, birbirine bağlar ile bağlanır. Bağlar, diz ekleminde stabiliteyi sağlar.
 • Yan (Kollateral) Bağlar; dizlerin iç ve dış yanlarında bulunur.
 • Çapraz (Crusciate) Bağlar; diz eklemi içindedir. Ön ve akra çapraz bağ, diye adlandırılan 2 adet bağdır.
 • Yan ve çapraz bağlar, diz eklemi stabilitesini sağlar ve güvenli hareket etmemizi sağlar.
 • Travmalar ile diz bağları yaralanabilir. İç yan bağ, dış yan bağdan daha sık olarak yaralanır. İç yan bağ yırtığına eğer travma şiddetli ise çapraz bağlar da yaralanabilir. İlave olarak iç menisküs de yırtılabilir.

Sebepler

Genellikle sportif yaralanmalardır. Dizin dıştan aldığı darbe veya ters bir hareket sonrası, diz bağları yaralanabilir.

Klinik Bulgular

 • Yaralanan bağa göre dizde, ağrı ve hassasiyet olur.
 • Dizde şişme
 • Dizde yaralanan bağın görevi bozulduğu için, dizde stabilite bozukluğu olur.

Fizik Muayenesi

Dizin, yaralanan bağdaki gevşekliğin tespiti tanıda önemlidir. Dizde ağrı ve şişlik olur.

Röntgen, kemik yaralanmaları gösterir.

MR, bağ yaralanmaları hakkında en güvenli görüntüleme yöntemidir. MR  ile bağ yaralanmasının tanısı, en güvenli bir şekilde konur. Bağ yaralanmasının derecesi hakkında detaylı bilgi verir.

Tedavi

Cerrahi Dışı Tedavi

 • Yaralanmanın derecesine göre tedavimizi planlarız.
 • Basit yaralanmalarda buz uygulaması, antienflamatuar tedavi yeterli olabilir.
 • Daha ciddi yaralanmalarda, alçı veya atel yapılmalıdır. Tespit süresi 10-21 gün arasıdır. Alçı üzerine basılmadan, koltuk değneği ile yürünebilir. Diğer zamanlarda dinlenme ve bacak yükseltilir. Bu uygulama ve ilaç tedavisi önerildiği şekilde yapılmalıdır.
 • Fizik Tedavi, diz çevresi kasların güçlendirilmesi ve eklem hareketlerini kazanılması için  yapılabilir.
 • İzole yan bağ yırıtkları, cerrahiye gerek duyulmadan tedavi edilebilir. Eğer, eşlik eden diğer bağ yaralanmaları ve menisküs yırtıkları varsa, diz artroskopisi ile cerrahi tedaviler planlanır.